0Obľúbené produkty

Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: +421 901 751 870
E-mail: eshop@conel.sk

Fakturačná adresa:
CONEL, s.r.o.
Osada Čiky 24
941 11, Palárikovo

IČO: 36560456
DIČ: 2021843593
IČ DPH: SK2021843593
DUNS : 88-777-4615

Sme platcami DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel: sro, vložka číslo: 14812/N.
Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Kontaktný formulár